Všeobecné podmienky pre používanie servisného portálu WebKlient

Všeobecné podmienky pre používanie servisného portálu WebKlient

zverejnené dňa 22. 9. 2021, účinné od 7. 10. 2021

Archív

Všeobecné podmienky pre používanie servisného portálu Moja NN

Všeobecné podmienky pre používanie servisného portálu Moja NN