Žiadosti o výplatu


Spoločné žiadosti pre rôzne dávkové plány a sporenie upravené zákonom

Žiadosť o priznanie dávky pre pozostalého

Žiadosť o priznanie dočasného doplnkového starobného dôchodku

Žiadosť o priznanie doplnkového výsluhového dôchodku

Žiadosť o priznanie predčasného výberu

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania

Žiadosť o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

Doplnenie k žiadosti o dávku (pre výplatu pravidelnej dávky na účet)

Žiadosť o prevod prostriedkov do inej DDS

Žiadosti pre klientov podľa dávkových plánov

Klienti s DP ING

Žiadosť o priznanie a výplatu dávky z doplnkového dôchodkového sporenia (poistenia)

Klienti s DP 1, 2, 3Z a 1S

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania / odstupného

Žiadosť o priznanie doplnkového starobného / invalidného dôchodku vyplácaného na dobu určitú / doživotne / jednorazového vyrovnania

Klienti s DP 4Z

Oznámenie o späťvzatí žiadosti o priznanie doživotného doplnkového dôchodku

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania po účastníkovi pre oprávnenú osobu / dediča

Žiadosť o priznanie odstupného

Žiadosť o priznanie dočasného doplnkového starobného dôchodku