Výška príspevku účastníka

Rozhodnutím predstavenstva NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. bola s účinnosťou od 1.1.2014 zrušená minimálna výška mesačného príspevku účastníka pri podpise zmluvy (do 31.12.2013 vo výške 5€).

Príspevok účastníka môže byť od 1.1.2014 v ľubovoľnej výške.