Výhody doplnkového dôchodkového sporenia

 • Príspevok zamestnávateľa, môžete získať prostredníctvom zamestnávateľskej zmluvy Vášho zamestnávateľa s našou spoločnosťou. Zároveň Váš zamestnávateľ môže využiť sporenie v III. pilieri ako jeden zo zaujímavých benefitov pre svojich zamestnancov.
 • Príspevok zamestnávateľa je daňovým výdavkom až do výšky 6% ročne zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca.
 • Pre zamestnanca prináša príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vyšší efekt ako zvýšenie mzdy, nakoľko príspevok na III. pilier podlieha iba odvodom do zdravotnej poisťovne.
 • Minimálna výška mesačného príspevku účastníka nie je stanovená ale výšku príspevku je možné kedykoľvek počas roka meniť, rovnako, ako aj frekvenciu platenia.
 • Výber sporenia podľa vlastného uváženia v jednom alebo súčasne vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch v NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.,
  V prípade sporenia vo viacerých príspevkových fondoch naraz, je pomer rozdelenia majetku a pomer rozdelenia príspevkov ľubovoľný.
  Zmena v pomere rozloženia majetku a príspevkov je možná kedykoľvek a bezplatne.
 • Prestup medzi jednotlivými príspevkovými fondmi kedykoľvek počas roka bezplatne. Bližšie informácie o jednotlivých príspevkových fondoch sa dočítate tu.
 • Ročné výpisy zasielané bezplatne na adresu účastníka a poberateľa dávky a na vyžiadanie kedykoľvek počas roka tiež bezplatne.
 • Možnosť rozhodnúť sa, či chcete dostávať výpisy aj naďalej v papierovej podobe alebo priamo do schránky v klientskom portáli Moja NN. Od apríla 2013 majú účastníci možnosť zaregistrovať sa cez www.mojann.sk a získať tak elektronický prístup k osobnému účtu, zároveň môžu realizovať on-line zmeny kontaktných údajov na zmluve ihneď, bezpečne a bez čakania v pohodlí svojho domova alebo požiadať o výpis elektronicky.
 • V prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte predmetom dedenia alebo je vyplatená oprávneným osobám, ktoré si účastník alebo poberateľ dávky určil v účastníckej zmluve.