Príspevkové fondy

Príspevkové fondy NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Štatút (účinný od 1.4.2010 do 27.03.2013)

Štatút (účinný od 28.03.2013 do 19.12.2014)

Štatút (účinný od 20.12.2014, zverejnený 5.12.2014)

Informačný prospekt (účinný od 1.4.2010 do 27.03.2013)

Informačný prospekt (účinný od 28.03.2013 do 19.12.2014)

Kľúčové informácie (účinné od 20.12.2014, nahrádzajú Informačný prospekt)

Štatút (účinnosť od 15. 5. 2015, zverejnený 30.4.2015)

Kľúčové informácie

Štatút

Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Štatút (účinný od 1.4.2010 do 27.03.2013)

Štatút (účinný od 20.12.2014, zverejnený 5.12.2014)

Štatút (účinný od 28.03.2013 do 19.12.2014)

Informačný prospekt (účinný od 1.4.2010 do 27.03.2013)

Informačný prospekt (účinný od 28.03.2013 do 19.12.2014)

Kľúčové informácie (účinné od 20.12.2014, nahrádzajú Informačný prospekt)

Štatút (účinnosť od 15. 5. 2015, zverejnený 30.4.2015)

Štatút

Kľúčové informácie

Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Štatút (účinný od 23.4.2014 do 19.12.2014, zverejnený 8.4.2014)

Informačný prospekt (účinný od 23.4.2014 do 19.12.2014, zverejnený 8.4.2014)

Kľúčové informácie (účinné od 20.12.2014, nahrádzajú Informačný prospekt)

Štatút (účinný od 1.4.2010 do 27.03.2013)

Štatút (účinný od 28.03.2013 do 14.8.2013)

Štatút (účinný od 15.8.2013, zverejnený 31.7.2013)

Štatút (účinný od 20.12.2014, zverejnený 5.12.2014)

Informačný prospekt (účinný od 28.03.2013 do 14.8.2013)

Informačný prospekt (účinný od 1.4.2010 do 27.03.2013)

Informačný prospekt (účinný od 15.8.2013, zverejnený 31.7.2013)

Štatút (účinnosť od 15. 5. 2015, zverejnený 30.4.2015)

Kľúčové informácie

Štatút

Všetky staršie dokumenty nájdete na stránke Archív dokumentov.