Stanovy spoločnosti

Stanovy akciovej spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.