Rok 2006

Ročné správy k 31.12.2006

Vyrocna-sprava-2006-ING-Tatry-Sympatia-d.d.s-a.s.pdf

Ročná správa za rok 2006 o hospodárení s majetkom v Tatry, príspevkovom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa za rok 2006 o hospodárení s majetkom v Sympatia, výplatnom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa za rok 2006 o hospodárení s vlastným majetkom v ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Správy nezávislého audítora

ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s. Správa nezávisleho audítora o overení účtovnej závierky za obdobie od 1.2. do 31.12.2006

Tatry, príspevkový d.d.f. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Správa nezávisleho audítora o overení účtovnej závierky za obdobie od 1.2. do 31.12.2006

Sympatia, výplatný d.d.f. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Správa nezávisleho audítora o overení účtovnej závierky za obdobie od 1.2. do 31.12.2006

Účtovné závierky

Sympatia, výplatný d.d.f. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Poznámky k účtovnej závierke za obdobie od 1.2. do 31.12.2006

ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s. - poznámky k účtovnej závierke za obdobie od 1.2. do 31.12.2006

Tatry, príspevkový d.d.f. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Poznámky k účtovnej závierke za obdobie od 1.2. do 31.12.2006