Rok 2011

Ročné správy k 31.12.2011

Ročná správa k 31.12.2011 o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2011 o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2011 o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2011 o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2012 o hospodárení s majetkom v ING Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Účtovné závierky k 31. 12. 2011

Účtovná závierka Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Správy nezávislého auditora

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Polročné správy k 30. 6. 2011

Polročná správa k 30.6.2011 o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2011 o hospodárení s majetkom v ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2011 o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2011 o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2011 o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

Účtovné závierky k 30. 6. 2011

Účtovná závierka Vyvážený príspevkový d.d.f., ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka ING Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s.

Účtovná závierka Konzervatívny príspevkový d.d.f., ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Dôchodkový výplatný d.d.f., ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.