2019

Polročné správy k 30.6.2019

Polročná správa k 30.6.2019 o hospodárení s majetkom v NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2019 o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2019 o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2019 o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2019 o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2019 o hospodárení s majetkom v Indexovom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Účtovné závierky k 30. 6. 2019

Účtovná závierka NN Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s.

Účtovná závierka Vyvážený príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Rastový príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Konzervatívny príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Dôchodkový výplatný d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Indexový príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.