2020

Ročné správy k 31.12.2020

Ročná správa k 31.12.2020 o hospodárení s majetkom v NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2020 o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2020 o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2020 o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2020 o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Ročná správa k 31.12.2020 o hospodárení s majetkom v Indexovom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Účtovné závierky a správy nezávislého auditora k 31.12.2020

Správa nezávislého auditora a Účtovná závierka NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.

Správa nezávislého auditora a Účtovná závierka Vyvážený príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Správa nezávislého auditora a Účtovná závierka Rastový príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Správa nezávislého auditora a Účtovná závierka Konzervatívny príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Správa nezávislého auditora a Účtovná závierka Dôchodkový výplatný d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Správa nezávislého auditora a Účtovná závierka Indexový príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Polročné správy k 30. 6. 2020

Polročná správa k 30.6.2020 o hospodárení s majetkom v NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2020 o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2020 o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2020 o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2020 o hospodárení s majetkom v Indexovom príspevkovom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Polročná správa k 30.6.2020 o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.

Účtovné závierky k 30. 6. 2020

Účtovná závierka NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Vyvážený príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Rastový príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Konzervatívny príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Indexový príspevkový d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka Dôchodkový výplatný d.d.f., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.