Zakladatelia a akcionári

Jediným zakladateľom ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. je Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY – SYMPATIA.

Jediným akcionárom spoločnosti ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. je spoločnosť ING Continental Europe Holdings, B.V., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení.

ING Continental Europe Holdings, B.V.je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny ING. Svoje sídlo má v Haagu. Okrem akcií spoločnosti  ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. je tiež akcionárom, resp. spoločníkom v ďalších spoločnostiach v rámci ING v strednej, ako aj východnej Európe - v Českej republike, v Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.

Jediným vlastníkom ING Continental Europe Holdings, B.V.je ING Verzekeringen, N.V.