Zakladatelia a akcionári

Jediným zakladateľom NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (pôvodne ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.) je VSP Tatry, a. s..

Jediným akcionárom spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. je spoločnosť NN Continental Europe Holdings, B.V., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení.

NN Continental Europe Holdings, B.V. je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN. Svoje sídlo má v Haagu. Okrem akcií spoločnosti  NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. je tiež akcionárom, resp. spoločníkom v ďalších spoločnostiach v rámci NN v strednej, ako aj vo východnej Európe - v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.

Jediným vlastníkom NN Continental Europe Holdings, B.V. je NN Insurance Euroasia, N.V.