Uzatvorenie zmluvy

Ak ste sa rozhodli sporiť v III. pilieri, môžete využiť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

  • Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môžete uzatvoriť on-line z pohodlia domova

Uzatvorenie on-line