Pokles v priebehu sporenia

Nie je dôvod na paniku

V III. pilieri sú príspevky investované do príspevkových doplnkových dôchodkových fondov každý mesiac približne v rovnakej sume. Znamená to, že využívate výhody pravidelného investovania, v dôsledku ktorého dokážete nakupovať dôchodkové jednotky vo fondoch v priemere za nižšiu cenu ako v prípade jednorazovej investície. Prípadný pokles hodnoty fondu tak nie je dôvodom na paniku, ale naopak, predstavuje vhodnú investičnú príležitosť na nákup dôchodkových jednotiek za výhodnejšiu cenu, čo z dlhodobého hľadiska vedie k dosiahnutiu vyššieho zisku a tým aj vyššej konečnej hodnoty vášho dôchodku.

 

Pravidelné sporenie (príklad)

 

Jednorazové sporenie (príklad)

 

Pokles tesne pred odchodom do dôchodku

Ak pokles nastane, bude minimálny

Čím bližšie je vek odchodu do dôchodku, tým viac sa odporúča postupné presúvanie časti hodnoty klientovych príspevkov a majetku z vyvážených, rastových a indexových fondov do menej rizikových, t.j. do konzervatívnejších fondov tak, aby mal klient vačšinu svojho majetku investovanú vo fonde s nízkym rizikom poklesu hodnoty. Prípadny vplyv poklesu akcií na hodnotu dôchodkového účtu klienta bude minimálny.