Doplnkové dôchodkové fondy a vývoj situácie na trhu

Pýtate sa, prečo sú vaše výnosy vo fondoch občas mínusové a doplnkové dôchodkové fondy NN majú niekedy záporné zhodnotenie, kým konkurencia sa teší kladným číslam? Neplašte sa, nejde o nič nezvyčajné. Práve naopak, je to bežný jav, ktorý sa pri dlhodobom sporení zvykne opakovať a nie vždy prinesie vo finále zlý výsledok. Na vaše prípadné otázky ohľadom vývoja situácie na finančných trhoch odpovedáme  nižšie...

Často kladené otázky

Prečo dochádza v súčasnosti k zápornému zhodnoteniu fondov?

Bohužiaľ, situácia na finančných trhoch v roku 2018 bola pre vývoj dôchodkových jednotiek nepriaznivá. Záporný reálny výnos, teda výnos po zohľadnení inflácie, zaznamenali všetky hlavné triedy aktív, do ktorých fondy investujú - akcie, štátne i podnikové dlhopisy aj komodity. Hlavnou príčinou nepriaznivej výkonnosti fondov je kombinácia viacerých faktorov s negatívnym dopadom naprieč spomínanými triedami aktív. Medzi najvýznamnejšie faktory patrí:

  • spomalenie ekonomického rastu,
  • rast úrokových sadzieb v USA,
  • znižovanie nákupov aktív zo strany Európskej centrálnej banky (ECB),
  • obchodná vojna USA so zvyškom sveta či politické dianie v Európe.

Aké sú prognózy?

Situácia, kedy by sa na finančných trhoch nedarilo širokému spektru finančných aktív súčasne v jednom roku je veľmi vzácna. Rok 2019 by tak mohol byť pre finančné trhy o niečo priaznivejší, čo však bude do veľkej miery závisieť od vývoja v globálnej ekonomike a geopolitickej situácie vo svete. Súčasný vývoj nám nedáva mnoho dôvodov pre prílišný optimizmus. Očakávame, že globálna ekonomika sa spomalí, najmä kvôli nižšiemu ekonomickému rastu v USA. Efekt fiškálnych opatrení postupne slabne a začínajú sa prejavovať dôsledky nedávneho utiahnutia menovej politiky. Pokiaľ sa však negatívna nálada investorov nepretaví do výraznejšieho spomalenia rastu, prípadne až do recesie, výkonnosť fondov by sa mohla v roku 2019 stabilizovať.

Mám zmeniť investičnú stratégiu alebo nie je dôvod?

Prípadnú zmenu investičnej stratégie je potrebné dôkladne zvážiť. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným. Princíp pravidelného investovania môže účastníkovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Tým, že účastník pravidelne a dlhodobo investuje stále do vopred nastavenej investičnej stratégie, vyvaruje sa špekulácii na rast alebo pokles cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Kde môžem sledovať priebežný vývoj?

Naši klienti môžu sledovať vývoj doplnkových dôchodkových fondov cez naše internetové stránky, kde nájdu historický vývoj a bližšie informácie v mesačných správach. V prípade, ak sú klienti zaregistrovaní na servisnom portáli Moja NN (www.mojann.sk), môžu sledovať vývoj hodnoty fondov prostredníctvom servisného portálu.

Ako môžem zmeniť fondy?

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je cez servisný portál Moja NN, prípadne je možné navštíviť našu pobočku, kde je možné žiadosť o zmenu doplnkového dôchodkového fondu vyplniť spolu s našim poradcom, prípadne je možné príslušné zmenové tlačivo stiahnuť z webovej stránky, vyplniť a s vašim overeným podpisom zaslať na centrálu spoločnosti.

Koho môžem kontaktovať, ak chcem poradiť s investičnou stratégiou?

Klienti môžu kontaktovať svojho finančného poradcu, prípadne navštíviť priamo našu pobočku. V prípade záujmu je možné získať ďalšie informácie aj na našej webovej stránke, kde sú k dispozícii informácie o dôchodkových fondoch, prípadne je tu možnosť vyplniť „Investičný barometer“, ktorý môže klientovi pomôcť pri rozhodovaní.